Home Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Bakeplus, BakkerijMonitor en Bakkerij Support bundelen de krachten met ondersteuningstraject ‘Vooruit met de bakker’

Haaften, juni 2017. Bakeplus, BakkerijMonitor en Bakkerij Support hebben de handen ineengeslagen om klanten van Bakeplus nóg beter te kunnen bedienen. Op 20 juni jl. vond de kick-off plaats van de eerste groep van het actieve ondersteuningstraject ‘Vooruit met de bakker’

Vooruit met de bakker

Het traject dat exclusief wordt aangeboden aan Bakeplusklanten bestrijkt een volledig kalenderjaar waarin de deelnemende bakkerij ondernemers worden ondersteund op een breed scala aan onderwerpen. Te denken valt aan ondersteuning van marketing, rendementsverbetering, assortimentsmanagement, consumenten- en medewerkertevredenheid en de opzet van een klantenpanel. Gedurende het jaar zijn er bijeenkomsten bij Bakeplus in Haaften. Tijdens de bijeenkomsten worden presentaties en workshops gegeven en wordt er actief kennis met elkaar gedeeld in een vertrouwd netwerk.

Onderscheidend

Friso Berghuis, BakkerijMonitor: “Het traject Vooruit met de bakker is anders dan alle andere initiatieven die in de branche te vinden zijn. We gaan op een praktische en doelgerichte manier te werk. Zo worden bijvoorbeeld alle medewerkers van de deelnemende bakkerijen rechtstreeks door ons op de hoogte gehouden van het traject. Ook organiseren we enkele verkoopchallenges waarbij de 30 winkels onderling de strijd aangaan en geprikkeld worden om de verkoopprestaties te verbeteren. Dit wordt ondersteund door offline- en online promotiematerialen”. Jules Peeters, Bakeplus: “De samenwerking met Joep Gommans en Friso Berghuis is een mooie verbinding van jarenlange praktijkervaring en theoretische kennis. Dit vormt een goede basis voor dit ondersteunende traject voor ondernemende bakkers. Daar dragen wij, Bakeplus, graag een steentje aan bij’.

Meten = weten = verbeteren

De rode draad binnen het traject is de BakkerijMonitor waarmee wekelijks terugkoppeling gegeven wordt over de behaalde resultaten. Ook is bij de start van het traject bij alle bakkerijen een bakkersonderzoek van start gegaan. Het bakkersonderzoek is een uitgebreid consumentenonderzoek. Ook alle medewerkers krijgen een uitnodiging voor het invullen van een enquête. Joep Gommans van Bakkerij Support: “Op deze manier krijgen we direct aan het begin van het jaar heel veel input waarmee we heel doelgericht te werk kunnen gaan. We laten onze deelnemers niet ‘zwemmen’ in alle informatie. We gaan met de handen uit de mouwen en samen aan de slag om doelen te verwezenlijken”.

Enthousiaste reacties

De reacties van de deelnemers na de eerste bijeenkomst waren lovend. Enkele quotes: “Dit is iets waar ik al jaren naar op zoek ben maar tot nu toe nog niet heb kunnen vinden”. “Dit traject onderscheid zich enorm ten opzichte van andere initiatieven”. “Jullie maken gebruik van de moderne technieken en zijn echt bij de tijd”.

Aanmelding voor een volgende groep

Via de buitendienstmedewerkers van Bakeplus kunnen geïnteresseerde ondernemers hun interesse kenbaar maken voor een volgende groep van Vooruit met de bakker. Deze groep zal naar alle waarschijnlijkheid in januari 2018 van start gaan.

Debiteurenbeheer helpt liquiditeitsproblemen voorkomen

[Bakkersbelang] Maar liefst 90 procent van de bedrijven in Nederland kreeg vorig jaar te maken met achterstallige betalingen door zakelijke klanten. Als het debiteurenrisico groot is, kan uw bedrijf ernstige problemen krijgen.

Late betaling van facturen leidt tot verslechtering van de kasstroom en liquiditeitsproblemen. Onbetaalde rekeningen kunnen op die manier een domino-effect krijgen: doordat uw afnemer niet betaalt, moet u als ondernemer betalingen aan uw leverancier noodgedwongen uitstellen. Die komt daardoor ook in de problemen en kan zíjn leveranciers weer niet betalen. Bijna een kwart van de bedrijven was vorig jaar niet in staat was hun leveranciers op tijd te betalen doordat hun eigen afnemers achterbleven met de betaling. Dat blijkt uit de Betalingsbarometer voor West-Europa van Atradius.

Het belang van debiteurenbeheer

Om wanbetaling van klanten zoveel mogelijk te voorkomen is goed debiteurenbeheer van groot belang. Wat kunt u doen om het betalingsgedrag van uw afnemers positief te beïnvloeden en het betalingsprobleem te beheersen?

  • Houd bij wie betaald heeft en wie (nog) niet en breng de betalingshistorie van uw klanten in kaart.
  • Check uw klanten vooraf. Ga bijvoorbeeld in het Handelsregister na of een nieuwe klant tekenbevoegd is of dat het bedrijf misschien failliet is.
  • Maak vooraf afspraken over de betalingstermijn en leg deze vast in uw offerte, opdracht- of orderbevestiging of in uw algemene voorwaarden.
  • Stuur de factuur meteen nadat u de opdracht afgerond heeft en herinner uw klant aan de betalingstermijn.
  • Grijp direct in als uw klant te laat is met betalen. Maak persoonlijk contact door hem op te bellen en stuur daarna een aangetekende aanmaning waarin u aangeeft wanneer de betaling binnen moet zijn.
  • Blijft de betaling uit schakel dan een incassobureau in.

Kredietrisico verzekeren

Om de winstgevendheid van hun bedrijf te beschermen, kiezen veel ondernemers ervoor hun kredietrisico te verzekeren. Een kredietverzekering kan misschien ook voor u een uitkomst zijn. Er bestaan daarvan verschillende soorten. Zo kunt u uw omzet verzekeren voor het risico dat uw klanten niet betalen. Maar het is ook mogelijk alleen een bepaalde risicovolle transactie te verzekeren of een specifieke debiteur. Exporteert u goederen? Dan kunt u speciaal voor die landen een kredietverzekering afsluiten.

Wilt u meer weten of advies? Neem contact op met Bakkersbelang

Experts die weten wat er leeft

Zakelijk en privé goed verzekeren

Zakelijk en privé zijn nauw met elkaar verstrengeld als u ondernemer bent. Gebeurt er iets in de persoonlijke sfeer, dan heeft dat invloed op uw bedrijf. Is er in zakelijk opzicht iets aan de hand, dan merkt u dat ook privé.

Binnen uw bedrijf kunnen zich gebeurtenissen voordoen die sterk van invloed zijn op het bedrijfsresultaat. Denk bijvoorbeeld aan brand, cybercrime en wanbetaling. Maar omdat zakelijk en privé met elkaar verweven zijn, kan dergelijke bedrijfsschade ook gevolgen hebben voor uw inkomsten. Omgekeerd kunnen persoonlijke gebeurtenissen een schadepost zijn voor uw bedrijf. Stel bijvoorbeeld dat u door ziekte een tijdje uit de running bent. Dat heeft gevolgen voor uw werkzaamheden en voor het bedrijfsresultaat.

Risico's en kansen

Een belangrijke vraag voor u als ondernemer is bovendien in hoeverre u persoonlijke toekomstplannen kunt realiseren vanuit de huidige situatie in uw bedrijf. En u moet zich afvragen hoe u voorkomt dat de continuïteit van uw bedrijf gevaar loopt als er iets met u gebeurt. Tegelijk heeft u als ondernemer financiële kansen. Bijvoorbeeld als uw bedrijf groeit of als u uw bedrijf wilt verkopen. Hoe beïnvloedt dat uw inkomen en uw vermogen?

Afstemming

De verstrengeling van zakelijk en privé maakt een integraal financieel plan nodig. De basis daarvan is de analyse van uw persoonlijke en zakelijke risico's en kansen. In het plan staat hoe u met deze risico's en kansen omgaat. Op die manier kunt u uw bedrijf gezond houden, uw inkomen veilig stellen en uw vermogen laten groeien. De regelingen die u treft en de verzekeringen die u afsluit, vormen één geheel. Alles – privé en zakelijk – wordt goed op elkaar afgestemd.

Financieel plan

Wilt u de regie houden over uw bedrijf en over uw persoonlijke financiële situatie? Neem dan contact met ons op voor het maken van een integraal financieel plan.

Experts die weten wat er leeft

Bakkersbelang is marktleider in het verzekeren van versondernemers. Bent u klant bij ons, dan heeft u direct toegang tot een van onze experts, die als geen ander weten wat er in het versbedrijf leeft. Zij zorgen voor een heldere analyse van uw huidige verzekeringen en geven u advies op maat. U hoeft zich niet bezig te houden met wetswijzigingen en aanpassingen in verzekeringen: dat doen wij voor u.


Financiële zekerheid met compagnonsverzekering

Leidt u samen met anderen een maatschap of een vennootschap? Dan doet u er goed aan een overnamebeding op te nemen in de vennootschaps- of maatschapsakte. Daarin legt u vast wat er met de aandelen gebeurt als een van u overlijdt.

Met een overnamebeding hebben de overgebleven compagnons het eerste recht om de aandelen van de overledene over te nemen en diens nabestaanden uit te kopen. Zo wordt voorkomen dat het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar komt doordat nabestaanden zich met de bedrijfsvoering gaan bemoeien of de aandelen aan derden verkopen.

Aandelen contant uitbetalen

Het probleem is dat u als achtergebleven compagnon(s) de betreffende aandelen wel moet kúnnen overnemen. U moet namelijk aan de nabestaanden van uw overleden compagnon de waarde van diens aandelen contant uitbetalen. Terwijl de middelen van uw onderneming misschien volledig vastzitten in gebouwen en bedrijfsmiddelen. Bovendien maakt ook goodwill deel uit van de waarde van de onderneming. De vraag is: beschikt u over voldoende liquide middelen om de uitkoop te realiseren?

Verzekering op elkaars leven

U heeft twee mogelijkheden als u de uitkoop niet direct kunt betalen. Ten eerste kunt u geld lenen. Maar die extra financieringslasten kunnen gevolgen hebben voor uw eigen inkomen. En als de financieringslast niet opgebracht kan worden, staat bovendien de continuïteit van uw onderneming alsnog op het spel. Een andere oplossing is de compagnonsverzekering. U en uw medevennoot of medevennoten sluiten dan een overlijdensrisicoverzekeringen af op elkaars leven. Als een van de compagnons komt te overlijden keert de verzekering een bedrag uit aan de andere compagnon(s). Met dat geld kunnen ze de uitkoop realiseren.

Advies

Leidt u samen met een of meerdere compagnons een zaak? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij informeren u over de fiscale kanten van de compagnonsverzekering en gaan voor u op zoek naar een betaalbare en goede verzekeringsoplossing.

Experts die weten wat er leeft

Bakkersbelang is marktleider in het verzekeren van versondernemers. Bent u klant bij ons, dan heeft u direct toegang tot een van onze experts, die als geen ander weten wat er in het versbedrijf leeft. Zij zorgen voor een heldere analyse van uw huidige verzekeringen en geven u advies op maat. U hoeft zich niet bezig te houden met wetswijzigingen en aanpassingen in verzekeringen: dat doen wij voor u.

BHV en RI&E in orde ?

Bedrijfshulpverleners (BHV'ers), bedrijfshulpmiddelen en een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) maken deel uit van de Arbo wet- en regelgeving. Maar weet u zeker dat dit bij u allemaal goed geregeld is?

Volgens de ARBO-wet bent u verplicht om voor veiligheid en welzijn van werknemers en bezoekers te zorgen. Daarom moet er in uw bedrijf altijd een bedrijfshulpverlener (BHV'er) aanwezig zijn en moet u over de nodige bedrijfshulpmiddelen beschikken. Uit een onderzoek van Multiscope blijkt echter dat niet iedereen zich aan de regels houdt. Bij vier op de tien bedrijven is niet altijd een BHV'er aanwezig en een op de vijf heeft zelfs überhaupt geen BHV'er.

Geen BHV'er aanwezig

Een BHV'er is een medewerker die getraind is in het oplossen van onveilige situaties. Als er in een noodsituatie of bij calamiteiten geen BHV'er aanwezig is, is er niemand die weet hoe het noodplan uitgevoerd moet worden. En ook niemand die veilig en effectief de aanwezige bedrijfshulpmiddelen kan gebruiken. En dat terwijl bij verkeerd gebruik van de hulpmiddelen het gevaar zelfs groter kan worden.

Bedrijfshulpmiddelen missen

Met de bedrijfshulpmiddelen is het overigens ook niet altijd goed gesteld. Drie procent van de ondervraagde ondernemingen gaf aan geen enkel bedrijfshulpmiddel in huis te hebben. Een op de vijf heeft geen verbandkoffer, terwijl zich bij een op de tien het afgelopen jaar een medisch ongeval voordeed. Een AED is bij de helft van de middelgrote bedrijven aanwezig, bij bedrijven tot 10 werknemers is dit één op de vijf. Een AED is overigens niet verplicht, maar kan wel levens redden.

RI&E niet up to date

In het kader van de veiligheid bent u verder verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te hebben. Daarin heeft u de bedrijfsrisico's geïnventariseerd en geeft u aan hoe groot de kans is dat een risico zich voordoet en hoe groot de gevolgen zijn. Bovendien hoort er bij een RI&E een actueel plan van aanpak met maatregelen om de gevonden knelpunten op te lossen. De RI&E is geen document dat u eenmalig opstelt, maar moet regelmatig geüpdatet worden. Doet u dat niet dan riskeert u een boete.

Aandacht voor uitzendkrachten

Nu de economie aantrekt, wilt u misschien binnenkort uitzendkrachten of vakantiewerkers gaan inschakelen. Maar jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Misschien zijn deze nieuwe medewerkers dus een mooie aanleiding om opnieuw aandacht te besteden aan uw BHV'ers, uw bedrijfshulpmiddelen en uw RI&E. Ook kunt u kijken of een ongevallenverzekering voor uw medewerkers iets voor u is, of uw bestaande verzekering laten doorlichten. Neem voor advies over de ongevallenverzekering contact op met ons kantoor.

Experts die weten wat er leeft

Bakkersbelang is marktleider in het verzekeren van versondernemers. Bent u klant bij ons, dan heeft u direct toegang tot een van onze experts, die als geen ander weten wat er in het versbedrijf leeft. Zij zorgen voor een heldere analyse van uw huidige verzekeringen en geven u advies op maat. U hoeft zich niet bezig te houden met wetswijzigingen en aanpassingen in verzekeringen: dat doen wij voor u.